preskoči na sadržaj

Gimnazija Velika Gorica

Login

Stručno administrativna služba
Ravnateljica: dr. sc. Brankica Žugaj
Pedagoginja: Olieta Horvat Kardoš, prof.
Knjižničarka: Helena Podvorac, prof.
Tajnica: Mara Jurčević, iur.
Administratorica: Anita Đurinec
Računovodtkinja: Jasna Ban
Koordinatorica državne mature: Iva Dubravica, prof.
Nastavnici

Ljerka Bačurin - engleski jezik

 

Andreja Burić, (sociologija, politika i gospodarstvo)

 

Renata Cerovski (filozofija, etika)

 

Dubravka Cundeković (hrvatski jezik)

Stjepan Cvetko - u mirovini

 

Nataša Čurić (vjeronauk)

 

Biserka Dijanežević (matematika)

 

Midheta Dora (fizika)

 

Iva Dubravica (talijanski jezik, francuski jezik, koordinator državne mature)

 

Marija Džinić (njemački jezik)

 

Kristian Golubić (matematika, informatika)

 

Nina Grčić (povijest)

 

Helena Habčić (kemija)

 

Olieta Horvat Kardoš (pedagoginja)

 

Snježana Idžaković Rožanković (geografija)

 

Melita Jakopović (hrvatski jezik)

 

Dunja Jutriša (psihologija)

 

Vesna Kirin (tizk)

 

Martina Lacković (njemački i engleski jezik)

 

Vesna Lastrić (kemija)

 

Ana Leder (vjeronauk)

 

Anita Lučić (geografija)

Kristina Lučić (informatika)

 

Đurđica Maskalan (biologija, kemija)

 

Ines Matoković (fizika)

 

Željka Pavlinić (povijest)

 

Ivana Petravić (glazbena umjetnost)

 

Helena Podvorac (knjižničarka)

 

Gordan Polan (tizk)

 

Mara Postić (matematika)

 

Iva Rožić (engleski jezik)

 

Dolores Stojanović (njemački i talijanski jezik)

Igor Subotić (hrvatski jezik)

Tatjana Šafranić (latinski jezik)

 

Marijan Šelember - u mirovini

 

Višnja Štajdohar (matematika)

 

Emilija Vlaisavljević Bacan (biologija)

 

Gordana Vlašić (hrvatski jezik)

 

Elen Zubek (likovna umjetnost)

 

Brankica Žugaj (ravnateljica)

 

preskoči na navigaciju