2020-04-14 08:19:49

Raspored za 18.4.2020

Dragi učenici,

u subotu 18.4. planirali smo projektni dan u sklopu projekta Sačuvajmo hrvatske šume!, sadnja stabala u Turopoljskom lugu. Međutim kako se većina naših planiranih aktivnosti ne može normalno odvijati za vrijeme trajanja Vladinih mjera, za vas je pripremljen poseban raspored, a detalje provedbe ćete dogovoriti s predmetnim nastavnicima.

Raspored pogledajte pod [više]

RAZRED/SAT

1a

1b

1c

1d

1.

HRV

HRV

HRV

POV

2.

POV

GEO

GEO

GEO

3.

GEO

SRZ

NJEM

HRV

4.

NJEM

TAL

MAT

SRZ

5.

VJER

POV

POV

NJEM

6.

VJER

INF

SRZ

INF

7.

SRZ

INF

 

INF

 

RAZRED/SAT

2a

2b

2c

2d

2e

1.

ENG

HRV

HRV

ENG

GU

2.

GU

GU

GU

GU

KEM

3.

KEM

KEM

KEM

KEM

BIO

4.

BIO

BIO

BIO

BIO

TIZK

5.

LAT

LAT

LAT

LAT

LAT

6.

TIZK

TIZK

TIZK

TIZK

MAT

7.

SRZ

SRZ

SRZ

SRZ

SRZ

 

RAZRED/SAT

3a

3b

3c

3d

3e

1.

TIZK

NJEM

HRV

SOC

INF

2.

TIZK

SRZ

SOC

TIZK

INF

3.

SOC

TIZK

TAL

TIZK

KEM

4.

KEM

TIZK

BIO

SRZ

BIO

5.

NJEM

KEM

KEM

KEM

NJEM

6.

BIO

BIO

TIZK

BIO

SRZ

7.

SRZ

SOC

SRZ

TAL

SOC

 

RAZRED/SAT

4a

4b

4c

4d

1.

VJ

B

ENG

POV

2.

VJ

B

ENG

POV

3.

FIL

POV

TIZK

ENG

4.

POV

POV

POV

ENG

5.

POV

PIG

FIL

FIL

6.

H

PIG

LU

TIZK

7.

SRZ

NJ

HRV

INF

8.

 

SRZ

SRZ

SRZ

 

 


Gimnazija Velika Gorica