2019-06-19 10:19:11

Diseminacija europskih projekata: posjet Martiniqueu

Na sjednici Nastavničkoga vijeća 18. lipnja 2019. Kristina Lučić diseminirala je svoj posjet Martiniqueu u kontekstu projekta WHIRO i Erasmusa +.


Gimnazija Velika Gorica