2019-06-14 08:04:42

OBAVIJEST O NABAVI UDŽBENIKA  ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA IZVAN GRADA ZAGREBA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Zahtjev za ostvarivanje prava na udžbenike koji su besplatni za učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba s prebivalištem na području Grada Zagreba – za školsku godinu 2019./2020. (Obrazac 1), predaje se u pisarnici Gradskog ureda za obrazovanje, Ilica 25, Zagreb ili se šalje poštom, a preuzima se sa službene mrežne stranice Grada Zagreba (www.zagreb.hr) ili u Gradskom uredu za obrazovanje. Zahtjevi pristigli telefaksom, e-poštom i sl. se neće razmatrati.

Zahtjevu se prilaže:

 

1. Privola da Gradski ured za obrazovanje može prikupljati, provjeravati i obrađivati tražene podatke u svrhu ostvarivanja prava na udžbenike koji su besplatni za učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba s prebivalištem na području Grada Zagreba – za školsku godinu 2019./2020.

2. Popis udžbenika koje će učenik koristiti u razredu koji pohađa školske godine 2019./ 2020., a mora ga ovjeriti matična škola.

 

Udžbenici navedeni u zahtjevu koji se zaprimi do 2. srpnja 2019., i to do 12,00 sati će se isporučivati u prvome krugu, a oni iz zahtjeva zaprimljenog od 2. srpnja 2019., ali nakon 12,00 sati do 4. rujna 2019. do 12,00 sati , isporučivat će se u drugome krugu.

 

Gimnazija Velika Gorica