preskoči na sadržaj
Natječaji i pozivi

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

Velika Gorica,  08. rujan 2016. godine

Gimnazija Velika Gorica, Velika Gorica, Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

Nastavnik/ca  Biologije – 1 izvršitelj/ica

određeno (zamjena odsutnog radnika) nepuno radno vrijeme (16 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno)

 


Kandidati/kandidatkinje koji/e se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno člancima 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme,
- domovnicu,
- dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno uvjerenje o
neosuđivanosti za kaznena djela, ne starije od 6 mjeseci.
Dokazne dokumente nije potrebno dostavljati u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Kandidati/kandidatkinje koji/e imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.
Prijavu s priloženom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Gimnazija Velika Gorica
Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21
10410 Velika Gorica
s naznakom “Prijava na natječaj”


Rok za primanje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijavljenim kandidatom/kandidatkinjom smatrat će se osoba koja ispunjava formalne uvjete natječaja i koja pravovremeno dostavi prijavu.
Obavijest o izboru kandidata po natječaju objavljuje se po završetku postupka na mrežnoj stranici škole.

Ravnateljica:
dr. sc. Brankica Žugaj, prof.


Priloženi dokumenti:
Natjecaj_biologija.pdf (128.95 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Kristina Lučić   datum: 8. 9. 2016.
preskoči na navigaciju